บ้านสมุนไพร โรงงานรับผลิตชาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากธรรมชาติ แบบชนิดแห้ง แบบซอง

OUR POLICY
เพราะนโยบายของเราคือ

เรามุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย
และความปลอดภัยสูงสุดสู่ผู้บริโภคบ้านสมุนไพรมีเป้าหมายในการผลิตสินค้าเพื่อให้มี

คุณภาพ ความปลอดภัย ไม่มีสารต้องห้ามปลอมปน มีการรองรับมาตรฐานสากลเพื่อให้มั่นใจในกระบวนการผลิตที่ดีตามมาตรฐานเรามีการรับรองจากสากล

GMP

Good Manufacturing Practice


ติดต่อเรา